menu_part

ProjectMan:

• gebruiksvriendelijk
• snel
• efficiënt
• integreerbaar

Welke mogelijkheden biedt ProjectMan?

 
• Projecten Onder projecten worden alle werkzaamheden en uren verstaan die in uw bedrijf worden uitgevoerd. Natuurlijk kunt u zelf beslissen waarvoor ProjectMan ingezet zal worden. Onder ProjectMan kunt u zeer exact werkzaamheden en uren vastleggen. U kunt verschillende zaken opslaan per project, bijvoorbeeld de relatie, het werkadres, de status, diverse data (aanvraag, offerte, opdracht, begin, einde), op welke wijze de werkzaamheden doorberekend moeten worden, wie de verkoper was en wie de projectleider, de geleverde produkten en diensten, etc.
• Voorcalculaties Voorcalculaties zijn alle produkten en/of diensten die vooraf berekend kunnen worden. Per voorcalculatie kunt u opgeven of deze kosten vast staan, of dat ze slechts een indicatie zijn. In het laatste geval zullen de kosten nader berekend kunnen worden bij de nacalculaties. Voorbeelden van voorcalculaties zijn: opstartkosten, produkten of een vast aantal uren die doorberekend mogen worden aan de klant.
• Nacalculaties Nacalculaties zijn de kosten van de geleverde produkten en/of de diensten die pas achteraf vastgesteld kunnen worden. De nacalculaties zullen pas tijdens de loop van het project ingevuld worden. Hierbij kan men denken aan aantallen gewerkte uren, verbruiksmaterialen, onderzoekskosten.
• Vergelijkingen Met ProjectMan kunt u eenvoudig vergelijkingen maken tussen de voor- en nacalculaties van een bepaald project. Zo kunt u bijvoorbeeld zien of u de kosten goed ingeschat heeft. Ook kunt u tijdig ingrijpen indien er een overschrijding van uren en/of doorberekende kosten optreedt.
• Urenregistratie Binnen ProjectMan is het mogelijk om een volledige urenregistratie te voeren per medewerker. Deze uren kunnen bij verschillende projecten geboekt worden. Om gemaakte uren door te kunnen berekenen, wordt gebruik gemaakt van het produktenbestand. Hierin heeft u alle soorten werkzaamheden vermeld met hun uurtarieven.
• Offertes Binnen ProjectMan is het maken van offertes een fluitje van een cent. U hoeft u nooit meer handmatig offertes te maken in uw favoriete tekstverwerker: dat gaat met ProjectMan geheel automatisch vanuit het voorcalculatiesbestand. De gegevens van de offerte worden dan doorgestuurd naar uw favoriete tekstverwerker, waar u de offerte kunt printen en eventueel nog aanpassen.
 

ProjectMan licenties

 • Jaarlicentie ProjectMan
   De software applicatie voor gemakkelijk beheer van projecten met een volledige integratie van produkten en diensten binnen de projectadministratie.

 • Jaarlicentie ProjectMan mobiel
   Van ProjectMan bestaat een speciale afgeslankte versie voor gebruik op laptops of PC's bij de werknemer thuis. Met deze versie kan de medewerker op locatie tijdschrijven. De ingevoerde gegevens kunnen vervolgens worden gesynchroniseerd met de server in het bedrijf. ProjectMan mobiel is bij uitstek geschikt voor werknemers met ambulante beroepen.

 • Jaarlicentie ProjectMan server
   Om de gegevens van ProjectMan mobiel te kunnen synchroniseren is het nodig dat er op uw server een aparte applicatie draait voor het afhandelen van synchronisatieverzoeken. ProjectMan server regelt dit voor u en zorgt tevens voor adequate beveiliging van uw waardevolle projectgegevens.

 • Optie medewerkerplanning

 • Optie artikelen

Algemene uitbreidingen

 • Optie importeren

 • Optie vrije import

 • Optie acties
   Met de optie Acties heeft u de mogelijkheid om bij uw relaties (Adressen) zaken die aan een datum gerelateerd zijn vast te leggen. Denk b.v. aan:
   • hoe en waarover u contact heeft gehad
   • u heeft op een bepaalde datum afgesproken weer contact op te nemen
   • u heeft een (bezoek-)afspraak gemaakt
   • u heeft een vraag gesteld en wilt de termijn bewaken
   • etc.
   U definieert zelf welk soort acties u wilt gebruiken; dat kan per bedrijf of instelling verschillen.
   U kunt aan een actie een automatische vervolgactie koppelen; u stuurt b.v. documentatie op en wilt standaard na een week uw relatie daarover benaderen (follow-up).
   Ook kunt u een medewerker aan een actie koppelen (wie doet wat of heeft wat gedaan?).
   Wanneer u een actie met een datum in de toekomst aanmaakt, zal, afhankelijk van wat u heeft ingesteld, een herinneringsmelding in uw scherm verschijnen.

 • Optie dossierstukken
   Sla allerlei soorten bestanden bij uw gegevens op. Denk aan foto's, (ingescande) facturen, handleidingen en dergelijke. Al deze bestanden kunnen weer heel makkelijk geopend worden vanuit het programma.

 • Optie beveiliging
   Eénmaal ingelogd in het programma heeft elke gebruiker standaard onbeperkte rechten binnen deze applicatie. Met de Optie beveiliging bepaalt u zelf per gebruiker (of gebruikersgroep) wat diens rechten binnen het programma zijn. U kunt op elk gewenst niveau diverse functies en zelfs invoervelden blokkeren.

 • Optie logboek
   In de applicatie is standaard zichtbaar wie op welke datum en tijd een nieuw record heeft toegevoegd en wie een record voor de laatste maal heeft aangepast. Met deze optie kunt u meer gegevens vastleggen, zoals welke gebruiker het programma wanneer heeft gestart, wat de gebruiker heeft toegevoegd en welke gegevens zijn aangepast. De oude gegevens worden zelfs vastgelegd. Deze optie is handig als u de volledige historie van een record wilt kunnen nagaan.

 • Optie rapportgenerator
   De rapportgenerator is een van de meest krachtige onderdelen van de McHil applicaties. De McHil applicaties bevatten standaard diverse lijsten voor allerlei doeleinden, maar er kunnen zich toch situaties voordoen waarbij niet alle gewenste gegevens opvraagbaar zijn in combinatie met een standaardlijst. Met behulp van de rapportgenerator kunt u zelf bepalen welke gegevens op de lijst weergegeven moeten worden. Ook kunt u de lay-out, zoals koppen boven kolommen en de breedte van deze kolommen, zelf instellen.

 • Optie administraties kopiëren
   Met deze optie kunt u een administratie van het netwerk naar uw notebook kopiëren, waarbij de administratie vanaf dat moment op het netwerk geblokkeerd wordt. Geen synchronisatieproblemen meer bij terugzetten en geen kans meer op gelijktijdige bewerking door meerdere gebruikers.

 
 
Een vraag? Stuur ons een bericht!
Maak vandaag nog een afspraak!

Copyright © 2024  McHil software B.V. - Generated by WebMan


Lees hier meer over fixed assets, Clubdiensten en software vaste activa